Prekyba cheminėmis medžiagomis

lt en
Privatumo politika

UAB „Margūnas“ PRIVATUMO POLITIKA

 

UAB „Margūnas“ (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra šios interneto svetainės valdytojas. Toliau glaustai pateikiame informaciją apie tai, kaip mes savo veikloje tvarkome jūsų asmens duomenis.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Asmens duomenys yra tvarkomi siekiant šių tikslų:

Ø  Cheminių medžiagų pardavimas, logistikos ir transportavimo paslaugų ir kitų susijusių paslaugų teikimas.

Ø  Jūsų prašymu teikti informaciją susijusią su paslaugų teikimu.

Ø  Sužinoti, kaip žmonės naudoja mūsų teikiamas internetines paslaugas, kad galėtume jas pagerinti ir kurti naują turinį, produktus bei paslaugas.

Ø  Ginti savo interesus teisme ar kitoje institucijoje.

Ø  Turto ir žmonių saugumo užtikrinimas (vaizdo stebėjimas)

Ø  Įmonės vidinio administravimo vykdymas.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

Ø  Teisės aktų reikalavimų vykdymas.

Ø  Sutarties su jumis vykdymas.

Ø  Teisėti mūsų interesai, nebent jūsų privatūs interesai yra viršesni.

Ø  Tam tikrais atvejais, jūsų sutikimas.

Jūsų asmens duomenų apsauga

Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio/paslaugų teikimo tikslais. Vis dėlto, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpis

Jūsų asmens duomenis saugosime  tol, kol bus pasiektas nustatytas tikslas. Tikslą pasiekus, mes ištrinsime jūsų asmens duomenis, išskyrus, kai teisės aktai įpareigoja mus saugoti informaciją mokestiniais tikslais arba duomenys gali būti reikalingi ikiteisminiam tyrimui atlikti, tačiau laikotarpis nebus ilgesnis negu 10 metų. Pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami neatkuriamai.

Jūsų teisės

Jūs turite:

  • Teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.
  • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis.
  • Tam tikrais atvejais, teisę reikalauti sunaikinti savo duomenis.
  • Tam tikrais atvejais, teisę reikalauti, apriboti asmens duomenų tvarkymą.
  • Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą; teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai tai daroma remiantis Jūsų sutikimu arba teisėtu mūsų interesu.
  • Jūs taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad Jūsų teisės buvo pažeistos.

Mūsų rekvizitai:

UAB „Margūnas“, juridinio asmens kodas: 135102261, adresas: Ringuvos g. 53, Kaunas, Lietuva, tel. 8 37 491070; el. paštas: margunas@margunas.lt .

 

Sužinoti daugiau...